August 8, 2018

Thiếu Nữ – Tranh: Thanh Châu     KHĂN QUÀNG  Chiếc khăn quàng của em Anh gấp lại, để dành  Như người lính đứng nghiêm Gấp lá cờ cuối cùng Của một đất nước chiến bại  Gấp làm hai Gấp […]

  Thiền ngôn Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay (Bùi Giáng) Chữ nghĩa làng văn xóm chữ Ngô Văn Phú mở đầu sự nghiệp thơ là bài thơ Mây và […]