August 10, 2018

“. . .Huỳnh Thục Vy là một blogger nổi tiếng tại Việt Nam, có quan điểm bất đồng chính kiến với nhà cầm quyền cộng sản, đấu tranh đòi nữ quyền và bảo vệ nhân quyền. Bà Vy là tác […]

Ảnh (Getty Images)       Trả thơ về lại hồng hoang Ngẩng lên thấy núi cười vang giữa trời Trăm năm một cuộc gọi mời Buồn vui mấy chốc nghe đời thân quen Gót em hài nguyệt nở sen […]