August 17, 2018

Lồng Đèn – Tranh: Mai Tâm                        nhớ đồng hương đồng khói Mai Khắc Ứng tôi phiên âm một chữ muốn đẩy bóng lên lề bóng còn đương ngả ngớn chợt cuối trời tê mê   một người rất […]

FB Mây Phan 15/08/2018: Tôi đã nghe gì và thấy gì? Tôi được anh mời đến nghe những bản nhạc của ngày xưa cũ, của một thời vàng son. Quả thật, đó là những ca khúc thật mượt mà lại […]