September 1, 2018

Sóng – Tranh: Mai Tâm     Một người cha hấp hối lúc lâm chung muốn nghe một bài ca hàng xóm nghe xong mới chịu về Bài hát thời niên thiếu người quên mất lâu rồi những con cháu […]