September 5, 2018

Nhà thơ Bùi Giáng – Tranh: Nguyên Giác Phan Tấn Hải Nhiều lời Đức Phật dạy trong kinh điển có thể được nhìn thấy qua nhà thơ Bùi Giáng. Toàn thân Bùi Giáng chính là Khổ Đế hiển lộ qua […]

  Thuở đi trăng vẫn chưa tròn Đến nay trăng úa, vẫn còn xa xôi Sầu trông nhau, bặt tiếng cười Chiều hôm gió tạt, bóng đời tịch liêu Người ơi, ly biệt đã nhiều Còn xa chi nữa cho […]

(Nguồn: Văn Việt) Tương Lai Từ hồi cầm được cuốn sách để đọc, tôi đã ngấu nghiến cuốn “Tâm hồn cao thượng” của một tác gia người Ý được dịch sang tiếng Việt. Có những câu hơi rắc rối mà […]