September 7, 2018

Tranh: Thanh Châu                                            hỏi thăm các bác   nghe mình nhang nhác điệu con sâu kèn tấu qua miệng phổi biến thành cơn hen   hỏi thăm các bác có đặng an khang? mình giờ chậm lụt từ […]

Sông Quê Hương – Tranh: Mai Tâm                                                                                          Cry Me a river – Diana Krall [1] * Hãy khóc tôi một dòng sông! [2] Khóc tôi những tàn phai! Những […]