September 11, 2018

Trần Hùynh Duy Thức tuyệt thực tới ngày thứ 28 Lý Trần Tính mạng con người ở đâu cũng được coi là thứ quý giá nhất. Một khi người ta đem tính mạng mình ra để đấu tranh cho một […]

Nụ cười chữ nghĩa Đề thi: Em hãy cho biết ý nghĩa câu thơ “Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm” Bài làm lớp 11: “Theo em nghĩ thì nếu hiểu suông […]

Đồi 4648 Đà Lạt – Tranh: Thanh Châu                                   (Kính viếng hương hồn Trung Tá Nguyễn Văn Bình, khóa 19 Võ Bị – Chết ở trại Tiên Lãnh, Quảng Nam năm 1978.)      Mi lên 7 tuổi. Hiền ngoan và xinh […]