September 12, 2018

Tranh: Thanh Châu Kỳ 1 & 2    Kỳ 4 Ngày trước, sát dàn bông giấy, bên vách nhà Mỹ Đông An là chuồng gà. Ba nuôi gà Mỹ, hay trao đổi giống gà với bạn bè khác. Có lần, ông […]

Tranh: Thanh Châu   quạt [máy]   cũng phải vặn chút gió cho người thấy lơ phơ hè qua thu tới phờ phạc phạc phờ     nhà [thuỷ]   ngủ nhiều chẳng đặng mắt no chỉ nghe hóc hiểm […]

Tranh: Thanh Châu   Văn Biển Về đi thôi, hề, ta về đi thôi Tiếc làm chi hề, khi ngồi không phải chỗ Xã hội thiếu chi nghề, hề đừng tiếc rẻ Một chiếc ghế hề, bao tiếng thị phi. […]