September 21, 2018

Lạc – Tranh: Thanh Châu   K núp nấp.  hay núp rõ ràng là ấp [trứng] úp thúng voi to đùng làm răng che được trứng nở ra voi con voi có vòi chúng bảo          ậy ậy.  của anh hùng  […]

Nhà văn Kim Thúy tại Festival America, tháng 9, 2010. (Hình: Camille Gévaudan) (Nguồn: VOA tiếng Việt) “Không có. Không có.” Kim Thúy cười lớn, khẳng định “không có” chuyện cô sẽ đoạt Giải Thưởng Mới Trong Văn Chương (the […]

(Hình minh họa: Nguyễn Đức Tuấn Đạt) Kỳ 1 & 2     Kỳ 3 Ban đầu, chị Thanh Tâm viết mẫu bảng thức uống. Về sau, Ngọc Thúy cứ vậy mà chép nhiều bảng. Đôi khi phải viết lại bảng mới, […]