September 26, 2018

  Thơ Nôm Hồ Xuân Hương  Sau hơn 40 năm âm thầm ấp ủ, nghiền ngẫm…Kiều Thu Hoạch (Người cùng quê xứ Đoài với Phó bảng Kiều Oánh Mậu – người có công lớn trong việc hiệu đính truyện Kiều), […]

Bến Cũ Con Đò – Tranh: Mai Tâm   QUÊ HƯƠNG TÔI KHÔNG CÓ MÙA THU   (Nhân nghe Mùa thu Paris và Tiễn em –  thơ Cung Trầm Tưởng, nhạc Phạm Duy) Quê hương tôi không có mùa thu […]