September 27, 2018

Laurent Sagalovitsch, http://www.slate.fr/story/157456/fatigue-vivre-parfois Nguyễn Quang Bình dịch Có nhiều hôm, cố hỏi sao mình thèm sống, sống nơi nào mà cứ như là muốn nhông nhông cởi truồng lượn lờ trước tay gác cổng của chung cư mình ở đến […]

Gió Xóay – Tranh: Thanh Châu   thao chiêm mùa se se lạnh mình thè thẹ đi quanh cơn mộng nhỏ ôm tiếng thầm thì   mình nghe giọt sương áp vào thành kính một chút môi son một chút […]