October 1, 2018

Trong phần cuối của loạt bài “Những ca khúc nhạc ngoại quốc lời Việt”, chúng tôi sẽ giới thiệu một số ca khúc, nhạc khúc trong những cuốn phim nổi tiếng được đặt lời Việt; và trước khi làm công […]

T.Vấn (Chuyển ngữ) Nhà văn Kim Thúy và cư dân Montreal (ảnh: Montreal Gazette) Giới Thiệu: Một nhà văn thành công, trước hết, không thể nào tách rời được với cuộc sống quanh mình, ở nghĩa cụ thể nhất: gia […]