October 5, 2018

Tác giả và tác phẩm trước Viện Bảo Tàng Mozart ở Salzburg. Cái tựa “Đứng Ngẩn Trông Vời” nghe chênh vênh hụt hẫng. Đó mới chỉ là nửa câu thơ. Nửa câu tiếp chắc ai cũng biết “áo tiểu thư”. […]

Tơ Vương – Tranh: Thanh Châu                                                                                              Dẫu […]

Hồn Ma Karl Marx – Ảnh: Panoramio (Nguồn: Báo Tiếng Dân) FB Thận Nhiên “Có một vong hồn theo ám châu Âu, cái vong hồn của chủ nghĩa Cộng sản” Karl Marx Những nhà cách mạng của thế hệ đầu […]