October 11, 2018

Mạc Văn Trang 10-10-2018 (Nguồn: Báo Tiếng Dân) Sau khi HĐNDTP Hồ Chí Minh họp bất thường để thông qua quyết định xây NHÀ HÁT GIAO HƯỞNG, NHẠC, VŨ KỊCH với 1.508 tỉ đồng ở Thủ Thiêm, thì hàng loạt […]

  Kiếp Khác – Tranh: Thanh Châu   ba bảy hăm mốt 5       10 15 20 3    7 21 đi đời nhà ma đếm tới đếm lui vẫn là 7 3 21 nhà ma đi đời   num bờ tu […]

Chữ nghĩa lơ mơ lỗ mỗ Cha ông xưa đúc kết được kinh nghiệm sống và truyền khẩu cho đời con cháu mai sau qua ca dao và thành ngữ…Nay con cháu mai sau đời sau chế tác “lung tung, […]