October 18, 2018

Hoa Anh Túc – Tranh: Mai Tâm VỀ THƠ THƠ LÀ GÌ? Ngài Bùi Giáng đã nói đại để như sau: “Con cá thì ta biết nó lội, con chim thì ta biết nó bay, nhưng thơ là gì thì […]

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) FB Từ Thức Blogger Mẹ Nấm và hai con trên máy bay. Photo Facebook Lê Đại Triều Lâm Chúng ta chào mừng Mẹ Nấm ra khỏi nanh vuốt của quỷ. Như nhiều người tù lương tâm […]

Trong bài 1, chúng tôi đã lược qua những vụ nhà nước Cộng sản Việt Nam dâng đất dâng biển cho Tàu cộng từ khi mở cuộc chiến 1945-1954 tại vùng biên giới giáp với Tàu, theo nhận xét của […]