October 25, 2018

Sài Gòn Ngày Trở lại – Tranh: Thanh Châu   Tạm biệt Sài Gòn Nè em sao giống ai đâu mắt môi lạ hoắc. Cái màu tóc mun sao bây chừ hóa ra hường lọn cong lọn quắn như nường […]

Gió Xóay -Tranh: Thanh Châu Tháng chín năm 1977, tôi cầm quyết định của Sở Giáo dục Phú Khánh về giảng dạy ở Trường cấp III An Cư huyện Tuy An. Ông Trưởng phòng tổ chức cười cười bảo: “Cô […]

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) FB Nguyễn Thị Thùy Dương 24-10-2018 Cô Tâm ạ! Cháu ném giày về hội trường phía cô vì cháu không còn tin cô nổi đấy cô ạ. Cháu tuyệt vọng nhưng bắt buộc phải hy vọng. […]