October 29, 2018

FB Phuong Julia 27-10-2018 Nhà sách Khai Trí ở Saigon trước năm 1975. Ảnh trên mạng Ở trại tù Z 30 C Hàm Tân vào mỗi buổi sáng, những người tù đợi đi lao động, nhưng sớm hơn có một […]

  Bạt Lật trang sử trái tim người bật khóc Ngọn lửa nào thiêu rụi Sử oan khiên Tro bụi ấy có xóa mờ sách ngọc Để mệnh người theo cơn lốc đảo điên   Lính trận Biên cương hỡi… […]