October 31, 2018

Ảnh (Lưu Na)   một khúc thu   chim ca.  héo lánh ban ngày rơi xuống triền vực hồ mây lãng điều áo vàng ngợi khúc đăm chiêu du di trên những ngón thiều đứt dây nối thầm.  cảm nghiệm […]

  Chữ “Việt” theo “Tầu” Khi có chữ viết thì người Tầu dùng phép tượng hình. Để chỉ người Việt, vì người Việt dùng cái rìu làm vũ khi. Họ viết “chữ Việt nguyên thủy” gồm có: Một nét ngang […]

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Phạm Đình Trọng Nhà thơ gieo những vần thơ năm từ mang âm hưởng ví dặm dân gian phường vải Nghệ Tĩnh Thái Bá Tân có một ý tưởng bất ngờ, độc đáo và rất hay. […]