November 2, 2018

Bâng khuâng nhẫn buộc duyên mình Có chăng hạnh phúc chữ Tình thênh thang Thịt da từ độ hồng hoang Em như cổ tích rơi vàng lung linh Lại đây Anh… dẫu dặm nghìn Cuối đời dừng lại, môi tìm […]

(Nguồn: Văn Việt) Từ Thức Trong cuốn tiểu thuyết trường giang mới nhất của Hakuri Murakami, Le meutre du commandeur, vừa ấn hành ở Paris (*), nhân vật chính, bị vợ bỏ, nói về bà vợ: “Tôi không hiểu một […]

Photo: Nguyễn Huệ Chi “Chạy: biết bao thảm cảnh, nhất là thảm cảnh thuyền nhân rúng động thế giới. Chạy: một cuộc “bỏ phiếu bằng chân” vô tiền khoáng hậu.” (Trần Doãn Nho) Trần Doãn Nho, tôi không biết gì […]