November 6, 2018

Violoncello – Tranh: Mai Tâm   DĨ NHIÊN    1. Mùa xoay chuyển dĩ nhiên thu đến Tiếng thu phong rung nhẹ lá vàng Ta dĩ nhiên bóng bên trời thu vắng Nghe trong hồn sóng vỗ mênh mang!   […]

Tranh: Mai Tâm Tôi ra đời vừa sau cái mà nhiều người gọi là “cách mạng muà thu”, nên ba tôi, một người theo cách mạng nhiệt thành, đã đặt tên cho tôi là Dân, Đào Tân Dân. Công dân […]