November 20, 2018

Ảnh (Lưu Na)   Chạm bóng mùa thu Người sang sông buổi sương mù Tôi ngồi với một mùa thu khẽ buồn Một trời trắng gió mưa tuôn Nghe sầu hiu hắt đau luồn chiếu chăn   Lời tình phai […]

Tranh (Nguồn: http://www.loichuc.haychoigame.com) Nhân đọc bài thơ “tơ hồng” nghề giáo NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM XHCN 20 -11 của “GS/TSKH/Nhà giáo Ưu tú” Đinh Văn Nhã (Hà Nội), tôi xin được góp ý như sau: Cái ông có râu […]

Văn Học Mới đã phát hành trên Amazon.com : THƠ QUỲNH – HOÀNG XUÂN SƠN giá: US $18 Bìa: Đinh Cường – Trương Vũ Trình bày: T.Vấn – Hà Nguyên Du Cảm nhận và phản hồi từ bằng hữu : […]