November 22, 2018

Thuyền Câu – Tranh: Mai Tâm Canh khuya đèn tàn, sử quan dường như tối qua thức suốt đêm, sáng nay trước sân vài ba cây trổ hoa kết quả, ngậm hương mang tuyết, mờ mờ sương phủ lùm cây […]

Hoa Cẩm Tú Cầu – Tranh: Mai Tâm   Tạ Ơn Rừng trên núi cao biền biệt Nhú chồi non màu biêng biếc dâng đời Từ nguyên sinh khúc tình ca diễm tuyệt Xanh mây trời, xanh hy vọng người […]