December 4, 2018

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) FB Phạm Lưu Vũ Tần Thủy hoàng đế chết trong lúc đang xây dựng cung A Phòng. Tần Nhị thế lên ngôi, vẫn tiếp tục cho xây dựng cung A Phòng, mặc dù việc đó góp […]

Phim Mê Thảo – Thời Vang Bóng phỏng theo tiểu thuyết Chùa Đàn của Nguyễn Tuân, biên kịch Việt Linh, Phạm Thùy Nhân, do Việt Linh đạo diễn thực hiện xong năm 2002 nhưng  mãi đến nay tôi mới được […]

Chiến Sĩ – Tranh: Thanh Châu   (hành tân thời)   Chưa tới Trường Sa hành hề nói dối Chưa lội biên cương hành hề nói thêm Chưa dạo Bắc phương hành hề nói trạng Chưa lùng Nam phương hành […]