December 7, 2018

New York Times Tác giả: Eric Tang và Nguyễn Thanh Việt Dịch giả: Mai V. Phạm (Nguồn: Báo Tiếng Dân) Biếm họa của Alexis Jang Hoa Kỳ đã trục xuất người Việt tị nạn, vi phạm thỏa thuận ký kết […]

Vạc Bay – Tranh: Mai Tâm Haiku về Thiền như một viên đá ném (hay không ném) xuống mặt hồ phẳng lặng. Ném là Thiền mà không ném cũng là Thiền, miễn là (không) thấy được vòng đồng tâm. Hành […]

Trịnh Công Sơn – Tranh: Bửu Chỉ Nhân đọc bài viết: “Hiểu Đúng Nghĩa Câu Hát Của Trịnh Công Sơn Như Thế Nào?” của Hoàng Đằng trên Văn Nghệ Quảng Trị, tôi xin “góp vui” mấy ý. Đây là ý […]