January 1, 2019

  Cà Phê Sài Gòn – Tranh: Thanh Châu Are you somewhere feeling lonely or is someone loving you? Tell me how to win your heart. For I haven’ t got to a clue. But let me start by saying: […]

  Đêm Vọng Nhớ Cố Hương Khuya về lãng đãng khói sương bay   Tiếng Vạc xa xăm gợi nhớ đầy   Cố quốc mẹ hiền thương lệ cạn   Chung trà chén rượu mộng chưa khuây   Đầu cành […]

Áo Mới Ngày Xuân – Ảnh: Lưu Na -Na, lấy cho ôn cái ghế đẩu cháu! Đang làm dở bài toán đố, Na bỏ viết xuống, lật đật bưng ghế chạy ra. Đằng trước hòn non bộ, cạnh gốc mai […]