January 10, 2019

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) FB Huy Đức Từ hôm Tân Bình cưỡng chế, đập phá nhà cửa của dân tại “vườn rau Lộc Hưng”, tôi hỏi nhiều nhà báo vì sao báo chí im lặng. Có bạn nói là “đang […]

  Ảnh (Lưu Na)   Chữ buồn Mỗi ngày dịch vài câu, chữ buồn lăn trên giấy, ngập ngừng râu tóc mọc, không kịp níu tháng ngày.   Mỗi ngày dịch vài câu, mực in đậm nỗi buồn, ẩn tàng […]

  (Tranh: Họa Sĩ Ái Lan Công Tằng)  Laughter is the best medicine in the world. So keep Smiling! (Nụ cười là liều thuốc vạn năng, hăy luôn mỉm cười!) ***   Dẫn nhập:   CHI CHI VỚI TÌNH Chữ […]