February 1, 2019

Kiếp Khác – Tranh: Thanh Châu Giữa năm 2006, bị lạc một cú kinh hồn, muốn tàn đời luôn – thực sự là đã tiêu tùng gần hết những tháng năm vàng an hưởng tuổi già. Suốt hơn một thập […]

Ảnh (Phay Văn)      Lời Nói Đầu  Bài viết Đọc Bài Thơ “Phương Xa” Bằng Đôi Mắt Bình Phẩm Nghiêm Túc của tôi trên Hải Ngoại Phiếm Đàm (và vài trang web khác) đã được anh Nguyễn Minh Tuấn (nhà văn […]