February 5, 2019

Cà Phê Thằng Bờm – Tranh: Thanh Châu Lấy nhau đã hơn hai năm, siêng mặn nồng đêm bảy ngày ba vào ra không kể, trời đất vẫn chưa thuận lòng ban cho vợ chồng cu Điện một mụn con. […]

  thời vận   bọn trẻ còn dám “đi bão” thì mình đằng vân chút chơi miễn là đừng mê mẩn gió phượt hết yên ba một thồi     xướng âm   âm quá.  không cù rủ mặt đường […]