February 6, 2019

Ảnh (Phạm Hiền & Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ)   Này Bút Ngọc về đi Giao thừa đợi Phút linh thiêng ngõ thắm rực mai vàng Nén hương trầm nghe lòng thêm vời vợi Nhớ lẩy Kiều hồn con chữ […]

Cửa Sổ Trí Nhớ – Tranh: Thanh Châu Rất mực gian nan để kể lại chuyện của rất nhiều thập niên trước. Trí nhớ tôi bây giờ lúc nào cũng lãng đãng, sương mù. Khi khởi lên ý định kể […]