February 7, 2019

(Tưởng niệm Ngày Tang thứ 51 của Mậu Thân Huế) Xứ Huế tôi có những trang gia phả Người chết cùng ngày, mất xác biệt tăm Có những nhà chết chẳng còn ai cả Máu khô rồi, hồn vẫn hận […]

           Ảnh (Lưu Na)  Tạp bút được vụng câu vụng chữ khươm mươi niên trước trong tâm thái vong gia thất thổ, tôi như xẩm tìm gậy tìm về đất quê với hương ước, thần phả […]