February 11, 2019

 BẠC TÓC VUI CÙNG CHINH CHIẾN XƯA (Cảm hứng từ bức ảnh hai ông bạn già bạc tóc.) Tặng Thế Lộc, Châu Thạch .  Râu tóc đã bạc dần theo nỗi nhớ Mà hồn còn xanh mãi với quê hương […]