March 1, 2019

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) FB Huy Đức Dù Kim Jong Un tuyên bố, “Nếu không sẵn sàng phi hạt nhân hoá tôi đã chẳng đến đây”. Tôi nghĩ, Trump biết Un dối trá; dù có ký cái gì thì Un […]

         Quán Vô Ưu – Tranh: Thanh Châu     Lần này về thăm quê nhà, bụng dạ cứ bơ bải với ăn thịt trâu không tỏi, ăn gỏi không lá mơ…hiểu theo cụ Tản Đà là…ăn không ngon. Vừa […]

“. . .Trong lúc đi tìm tài liệu để giới thiệu nhạc phẩm Tơ Vương (1953) của nhạc sĩ Trịnh Văn Ngân, chúng tôi gặp được trang Blog: http://trinhvanngan.blogspot.com/ Cái tên nói trên cho chúng tôi ý nghĩ là trang […]

Tranh (Công Tằng Ai Lan)   TRĂNG KHUYẾT   Trăng khuya khuyết chỗ ai nằm Nên không soi sáng trăm năm tình người! Với tay kéo đám mây trời Che chi cho khuyết tình tôi muộn phiền?!   Ru tôi […]