March 2, 2019

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Hiệu Minh Hi Kim Ủn, Anh rất tiếc phải nói với em rằng mọi tình thân giữa đôi ta đến đây là hết sau bữa trưa thịnh soạn ở Metrolpole bị bỏ dở. Lên Air Force […]