March 6, 2019

  Tại diễn đàn công cộng VietAID ở Dorchester, Massachusetts, người nhập cư Việt Nam tìm hiểu thêm về những thay đổi trong chính sách nhập cư dưới thời Trump. Nguồn: Shannon Dooling/WBUR (Nguồn: Báo Tiếng Dân) NPR Tác giả: […]

Mai Đêm – Tranh: Mai Tâm   tặng hải   tôi biết bạn làm thơ sáng sớm chấp giọt sương trong điềm rưng rưng tôi biết bạn làm thơ bữa trưa để chụp bắt bóng ngọ chùng chình   vẫn […]