March 8, 2019

  Lối Đá (rêu phong) – Tranh: Mai Tâm CÁC KHÁI NIỆM Vài khái niệm cần thiết cho việc dùng “chữ” trong thơ: [1] Theo Nguyễn Anh Khiêm (Ký Ức Sơ Sài) thì tiến trình ngôn ngữ như sau: Đủ […]

         Vó Câu Muôn Dặm – Tranh: Thanh Châu   *Tặng những “Mối tình chiến dịch” của các Cùi 28 Tâm ngồi trên thanh tà vẹt của nhà ga Thừa Lưu cũ, đưa mắt ngắm chung quanh. Tuyến đường sắt […]