March 9, 2019

Phố Cũ – Tranh: Thanh Châu Montréal, thành phố tôi định cư, đã có ai đó thày lay phiên dịch, phụ đề Việt ngữ thành Mộng Lệ An. Thoạt nghe xướng tên, cứ ngỡ như đó là nhan truyện dài […]

Border Wall! Trump Wall! (Nguồn: Văn Việt) Tạp ghi Trần Doãn Nho Cả nước Mỹ thấp tha thấp thỏm, căng thẳng cả hai tháng trời cuối năm 2018 vì một cuộc đấu trí, hãy gọi là đấu trí… tường.[1] Có […]