March 10, 2019

Mai Đêm – Tranh: Mai Tâm   tháng giá   mặt trời âm âm mặt mình bì bì ngày đông rờ rẩm chút nắng từ bi   chớ đứng xớ rớ tuyết phủ cô hồn gió luồn tim mạch ạch […]

Hình minh họa Đỗ Tuấn Huy   Tặng Ngọc Hiền, em tôi. (NT) Khoai to vồng thì tốt củ Đậu ba lá thì vừa um Gà mất mẹ thì lâu khun Gái thiếu trai thì thậm khổ Trai thiếu gái […]