March 13, 2019

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Từ Thức 1. Nước mắm, trong bối cảnh một xã hội băng hoại, một quốc gia không biết còn mất lúc nào, chỉ là một chi tiết, một chuyện vặt. Nhưng nếu coi đó là một […]

Đá – Tranh: Mai Tâm VĨ NHÂN HAI BÀ TRƯNG  Như chúng ta đã biết trong sử Việt: Tô Định (nhà Đông Hán) sang xâm lấn Việt Nam, đụng phải sự khôn ngoan, kiên cường của hai bà Trưng Trắc, […]

Vó Câu Muôn Dặm – Tranh: Thanh Châu    Trời vừa sáng hẳn. Trên không, không phải một áng mây mà là cả một màn sương mù trắng đục che khuất bầu trời. Gió nhẹ và mát lạnh làm mặt […]