March 22, 2019

Bìa tập Thơ say (Sống mới xuất bản, 1940)(Ảnh: Thivien.net) Tôi không nhớ đã “quen biết” bài thơ Say Đi Em của Vũ Hoàng Chương ở đâu và khi nào. Nhưng trong danh sách những bài thơ hay để giới […]