April 1, 2019

Ảnh (Lan Đàm)   Đêm Tháng Tư, Tướng giữ thành tự sát Mặt trời ơi, giây phút Tử Vi Thần Đồi chiến mã hí vang lời “Sát Thát” Áo trận giờ quyết tử “Sá gì thân” . Đêm Tháng Tư, […]

(Nguồn: Văn Việt) THẬN NHIÊN: -Anh là một nhà văn lề trái tiêu biểu. Anh cho biết ý kiến về khái niệm Văn chương lề trái và hành trạng của nó, vị trí của nó trong bản đồ văn học […]