April 3, 2019

Quán Cà Phê – Tranh: Thanh Châu (Trích CÕI NGƯỜI, sắp xuất bản)     Thế giới có triệu điều không hiểu           Càng hiểu không ra lúc cuối đời          Chẳng sao – khi đã nằm trong đất          […]

Một Đôi – Tranh: Mai Tâm   Về thôi, lục bát Anh từng khao khát sân ga Đi hun hút cõi mù xa đuối tầm Van em về lại với anh Xẻ vầng trăng, xẻ chiếu manh, xẻ mình Mặc […]

thi phẩm tranh bìa: Hót của Lê Minh Phong các phụ bản: Lê Minh Phong trình bày bìa và kỹ thuật: Nguyễn Nam Trân đọc bản thảo: Dương Diên Hồng sách dày 242 trang trang thơ sáng rõ, khổ chữ […]