April 4, 2019

Hoa Lư – Tranh: Mai Tâm   Xin cám ơn cuộc đời   xin cám ơn cuộc đời hôm nay tôi còn sống còn biết yêu thương còn đợi chờ – còn nhớ mong còn có những ngày buồn xa […]

(Nguồn: Văn Việt) Nguyễn Thị Tịnh Thy Câu hỏi đó cứ vang lên trong tôi khi gấp lại trang cuối cùng tiểu thuyết “Kẻ sĩ thời loạn” của nhà văn Vũ Ngọc Tiến. “Kẻ sĩ thời loạn” tái hiện bối […]

  Gió Xóay – Tranh: Mai Tâm   tá giư tứ gia   tôi sẽ đi mua một hũ đường về nhà trộn mật với tàn hương nước lã uống vào theo cơn bệnh đổ tháo ra ngoài như mưa […]