April 12, 2019

NhaTrang bây giờ mưa hay nắng em có còn dạo biển chiều nay? ngắm cánh buồm xa mà mơ ước để nhớ nhung đầy theo gió bay   biển vắng giờ có trăng không em? anh nhớ đêm xưa dưới […]

âm khòm                                   từ khèn đến kèn   tờ giấy vàng mặt nghệ bệnh lý nằm trong gan gió trên đường gân nổi dặm về khơi ngút ngàn   nghe mình lây cái giống nơi mùa âm thụ thai lũ […]

Nông Đức Mạnh – Tuyển tập (1986-2011) (Nguồn: Báo Tiếng Dân) Đỗ Ngà Vừa rồi trên mạng xuất hiện một bộ sách có tựa đề “Nông Đức Mạnh – Tuyển tập (1986-2011)”. Bộ sách này cỡ khổ giấy A4. Bộ […]

Giọt Lệ Đen – Tranh: Thanh Châu   THÁNG TƯ OAN NGHIỆT (Tưởng niệm cha: Nguyễn Văn Hỷ – chết trong ngục tù CS sau 1975 – vì tôn giáo) * Tay nâng chén rượu chiều này Mời ai chẳng […]