April 14, 2019

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Phạm Đình Trọng Đêm nào cụ Mượt cũng bị Thị Hến lôi vào cuộc vui xác thịt như một cực hình. Thị mới bước qua tuổi ngoài năm mươi, rừng rực hồi xuân mà cụ Mượt […]