April 15, 2019

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Tương Lai Mênh mông thế sự để gió cuốn đi số 61 Màu gì, màu của Trọng ư? Cái màu đang làm lấm lem đất nước, bung bét xã hội, tanh bành nhân phẩm mà ngài […]

Tranh: Thanh Châu   Tháng tư Tháng tư nhớ chết màu hương cũ nhớ chuyến tàu di tản chớm khuya em mắt quầng thâm buồn ủ rũ anh bám be tàu. Con sóng kia Tháng tư từ đó mưa không […]

            Những Vòng Đời – Tranh: Mai Tâm Trời hết nắng thì mưa, mưa lâm thâm, ông anh vợ ghé nhà… Ông đồng canh, đồng tuế với người viết nên rất gần gũi những khi trà dư tửu hậu. […]