April 19, 2019

Bồi Hồi -Tranh: Thanh Châu   CHÚNG CON THÀ CHẾT   chúng con cúi đầu lạy cha lạy mẹ hãy để chúng con trung thực với cõi lòng bởi lòng con cũng như lòng bạn trẻ quá ngậm ngùi nhìn […]

Gió – Tranh: Mai Tâm     đinh và người ngồi che cán lọng ba đình bỗng nghe hòm xiểng hôi rình mốc meo tháng khum bộ xương cà kheo bày hàng lẹo tẹo dâng  mèo mỡ rưng bộ vía […]

Hội Thảo Về “Việt Nam Hóa Chiến Tranh” Chuẩn Bị Khai Mạc Gần 70 Bài Thuyết Trình, Chiếu Phim Và Giới Thiệu Nhiều Sách Mới ·         Hội tụ hầu hết các phe tham chiến, kể cả CSVN ·         VNCH và […]