April 27, 2019

Bên ly rượu, khói nhang. Mày có ấm? Gởi cho Mày trong lòng đất âm u Chỗ Tao ngồi vẫn còn màu đất thẫm Dấu máu Mày… đi về chốn thiên thu   Lệnh buông súng! Tao với Mày vẫn […]

Gã Biết Chữ – Tranh: Thanh Châu VỀ MỘT CÂU NÓI Trong bài thơ CHUYỆN THÁNG TƯ QUÊ TÔI : MỘT THỜI EM TÔI, liên hệ đến “thân phận” các gia đình bị xếp vào thành phần “ngụy quân”, tôi […]

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Khoa Duy Hôm qua, chở đứa cháu đi học, trên đường đi, cháu nhìn tấm băng rôn treo với những câu khẩu hiệu “Nhiệt liệt chào mừng 44 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất […]