April 29, 2019

  chui vào không đặng chui ra bài ly hương thứ 38   chểnh mảng chui vô buồng mình lạnh người bỗng thấy rộng rinh cửa nhà tự hồi phên dậu bứng ra gió huơ nhà trống người/ma rập rờn […]

      “Rồi đây mai này ai hỏi đến tên tôi Bạn ơi hãy nói…” Nhạc sĩ Minh Kỳ có lẽ là người tù cải tạo chết sớm nhất, một cách  đau đớn,  khi chỉ mới bị tập trung chứ chưa […]

Nữ du kích VC mang súng Liên Xô, bị bắt đang chờ thẩm vấn. Ảnh AP chụp ngày 25/8/1965   (Nguồn: Báo Tiếng Dân) Dương Quốc Chính Mình viết ở đây những kiến thức tổng quan nhất về chiến tranh […]

Gió Xóay – Tranh: Thanh Châu   Ca dao dành cho đàn ông Đàn ông nhẹ dạ là tiên mất trinh tiết cũng chẳng phiền não chi Đàn ông bẽn lẽn nhu mì bao giờ cũng được cô dì biểu […]