May 3, 2019

Lối Cũ – Tranh: Mai Tâm   Chat   Em không còn chat với tôi một mình tôi một mình tôi chat mình xa em tôi vẫn có tình yêu em tôi chat để dành không tiêu Những khi túng […]

Nhà văn Phan Tấn Hải tự họa Không cứ là chuyện cổ tích bao giờ cũng khởi đầu giọng kể bằng “Ngày xửa ngày xưa…” Mỗi chúng ta hôm nay vẫn quen dùng tới nó khi nhớ lại một kỷ […]

Gió Xoáy – Tranh: Thanh Châu (Nguồn: Văn Việt) Truyện ngắn Phạm Lưu Vũ Đúng cái xóc thứ tám mươi mốt, lão Sướng choàng tỉnh. Nằm trong xe, lão với tay vớ sợi dây thừng, giật mũi cho con bò […]