May 4, 2019

“. . .Hồng Vân (Trần Quý) là một nhạc sĩ Việt Nam. Ông là tác giả bài “Đồi thông hai mộ” nổi tiếng và nhiều ca khúc dành cho tầng lớp bình dân tại Sài Gòn trước 1975.. .” Hồng […]

Cây Già – Tranh: Mai Tâm     rồi mùa nào cũng có chút vương vương vương vướng châu thân khắp phố phuờng hạt bụi phương xa nằm trong mắt trên má vài sợi tơ thiều rung theo mây khói […]

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Đỗ Ngà Suốt đời Củ Tỏi tranh đấu cho quyền lực. Cuộc đời của Tỏi luôn cứ chiến và chiến. Đến ngoài thất tuần mà Tỏi vẫn cứ chiến là thắng dù tuổi già sức yếu. […]